Bậc Thầy Của Khoa Học Trong Kỹ Thuật Công Nghiệp Và Quản Lý

Chung

Đọc thêm về chương trình này trên trang web của trường

Chương trình mô tả

Chương trình Quản lý và Kỹ thuật Công nghiệp (IEM) cung cấp cho sinh viên những kỹ năng cần thiết và tư duy kinh doanh để tạo ra và chuyển đổi các doanh nghiệp dựa trên công nghệ. Chương trình này là sự kết hợp độc đáo giữa các nghiên cứu về kỹ thuật, kinh doanh và lãnh đạo, trao quyền cho các nhà lãnh đạo tương lai hàng đầu để tạo ra giá trị và lợi thế cạnh tranh bền vững cho các tổ chức. Tốt nghiệp kỹ sư từ chương trình được chuẩn bị cho các vị trí đầy thách thức để giải quyết các vấn đề kinh doanh phức tạp nhất bao gồm các chiến lược chế tạo, phát triển hoạt động hàng ngày và thiết kế các tổ chức trong tương lai.

Aalto-component-wrapper Aalto-component-wrapper--text-text">
Aalto-component">
Aalto-user-generated-content">

Mục tiêu học tập

Các doanh nghiệp ngày càng được định hình bởi công nghệ. Do đó, chương trình chuẩn bị sinh viên tốt nghiệp để lãnh đạo và phát triển các doanh nghiệp dựa trên công nghệ bằng cách kết hợp các quan điểm kỹ thuật, kinh tế và con người. Sinh viên tốt nghiệp chương trình Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp có:

 • Một sự hiểu biết tích hợp về công nghệ và kinh doanh. Sinh viên tốt nghiệp hiểu các quy trình kỹ thuật, hệ thống kỹ thuật và công nghệ cơ bản và cách chúng được kết nối với quá trình tạo ra giá trị của các doanh nghiệp.
 • Kỹ năng lãnh đạo và con người mạnh mẽ. Sinh viên tốt nghiệp được trang bị để lãnh đạo và phát triển các tổ chức và thúc đẩy mọi người nhận ra tiềm năng vốn có của họ.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề thực tế. Sinh viên tốt nghiệp sở hữu các kỹ năng thực tế có thể áp dụng để giải quyết các vấn đề kinh doanh phức tạp, ví dụ bằng cách tận dụng các phân tích dữ liệu tinh vi.
 • Một thái độ có thể làm. Sinh viên tốt nghiệp tự tin và sẵn sàng đối mặt với thử thách và giải quyết các nhiệm vụ mới với quyết tâm.
 • Một tư duy kinh doanh. Sinh viên tốt nghiệp có thể xác định các cơ hội sáng tạo để tăng thêm giá trị cho các doanh nghiệp dựa trên công nghệ.
 • Kiến thức rộng của các tổ chức khác nhau. Sinh viên tốt nghiệp có thể áp dụng kiến thức học tập của mình cho một loạt các doanh nghiệp dựa trên công nghệ từ các công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu đến các tập đoàn đa quốc gia lớn.
 • Kinh nghiệm thực hành. Sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thực tế trong việc đưa các lý thuyết vào hoạt động trong bối cảnh của các doanh nghiệp dựa trên công nghệ.

Sau khi tốt nghiệp chương trình IEM, sinh viên tốt nghiệp có năng lực vững chắc về kỹ thuật và kinh doanh cũng như các kỹ năng lãnh đạo và giải quyết vấn đề thực tế được áp dụng rộng rãi.

Aalto-component-wrapper Aalto-component-wrapper--text-text">
Aalto-component">
Aalto-user-generated-content">

Các cơ hội nghề nghiệp

Học ngành Quản lý và Kỹ thuật Công nghiệp cho phép một số con đường sự nghiệp đa dạng trong các tổ chức, từ khởi nghiệp đến các tập đoàn đa quốc gia, tư vấn và tổ chức phi chính phủ. Các cựu sinh viên chương trình cũng đã thành lập nhiều công ty. Thông thường, sinh viên tốt nghiệp làm việc trong một vai trò chuyên gia, phân tích hoặc quản lý dự án trong công việc đầu tiên của họ sau khi tốt nghiệp.

Sự hợp tác chặt chẽ của bộ với ngành và một mạng lưới cựu sinh viên tích cực giúp sinh viên xây dựng mối quan hệ với các công ty trong suốt các nghiên cứu. Hơn nữa, hiệp hội sinh viên ngành Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp tổ chức các sự kiện kết nối như hội thảo thường niên dành cho sinh viên và cựu sinh viên. Một số công ty cũng cung cấp vị trí luận án thạc sĩ có thể dẫn đến việc làm sau khi tốt nghiệp.

Con đường sự nghiệp tiềm năng cho sinh viên tốt nghiệp IEM:

 • Phát triển kinh doanh và dịch vụ
 • Chuỗi cung ứng và phát triển chất lượng
 • Hoạt động và quản lý dự án
 • Tư vấn quản lý và dịch vụ tư vấn
 • Quản lý rủi ro
 • Người sáng lập startup

Aalto University có các dịch vụ nghề nghiệp được thiết lập tốt hỗ trợ và hỗ trợ bạn trong việc làm ở Phần Lan và nước ngoài. Sinh viên Aalto có xu hướng tìm vị trí tốt một cách dễ dàng khi tốt nghiệp. Một cộng đồng doanh nhân tích cực cũng có mặt tại Aalto , có thể giúp làm bàn đạp cho việc thành lập công ty của bạn. Cuối cùng, nếu một nghề nghiệp học thuật được quan tâm, chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Công nghiệp là nền tảng tuyệt vời cho các nghiên cứu tiến sĩ và các vị trí sau tài liệu.

Aalto-component-wrapper Aalto-component-wrapper--text-text">
Aalto-component">
Aalto-user-generated-content">

Chứng chỉ

Sinh viên tốt nghiệp của chương trình sẽ tốt nghiệp với bằng Thạc sĩ Khoa học (Công nghệ) bằng cấp (diplomi-insinööri bằng tiếng Phần Lan).

Aalto-component-wrapper Aalto-component-wrapper--text-text">
Aalto-component">
Aalto-user-generated-content">

Nghiên cứu sau đại học

Chương trình đủ điều kiện cho các nghiên cứu tiến sĩ (Tiến sĩ Khoa học trong một lĩnh vực áp dụng).

Aalto-component-wrapper Aalto-component-wrapper--text-text">
Aalto-component">
Aalto-user-generated-content">

Ngôn ngữ giảng dạy

Ngôn ngữ giảng dạy chủ yếu là tiếng Anh và chương trình có thể hoàn thành bằng tiếng Anh. Một số khóa học có thể được thực hiện bằng tiếng Phần Lan hoặc Thụy Điển.

Học phí

Học phí là € 15 000 cho sinh viên ngoài EU / EEA mỗi năm học.

Nội dung nghiên cứu

Học ngành Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp là sự kết hợp giữa những hiểu biết dựa trên nghiên cứu lý thuyết tiên tiến và học tập thực tế thông qua các trường hợp và bài tập nhóm. Chương trình này được phối hợp chặt chẽ với một số công ty hàng đầu trong ngành và sinh viên có thể thực hiện các trường hợp thực tế, bài tập nhóm, dự án khóa học và nghiên cứu Luận văn thạc sĩ cho họ.

Chương trình này rất đa ngành và linh hoạt. Có rất nhiều chủ đề và khóa học để kết hợp con đường học tập hoàn hảo cho mọi sinh viên. Học sinh có được cái nhìn sâu sắc từ mỗi trong ba lựa chọn chính để hình thành một cái nhìn tổng quan về kỹ thuật và quản lý công nghiệp. Các chương trình giảng dạy có thể được tìm thấy trên cổng thông tin sinh viên vào (xin lưu ý rằng có thể có những thay đổi trong chương trình giảng dạy cho giai đoạn 2020-2022. Chương trình giảng dạy mới sẽ được xuất bản vào tháng Tư-tháng 5 năm 2020). Các tùy chọn chính là:

Hoạt động và quản lý dịch vụ

Chuyên ngành quản lý hoạt động và dịch vụ bao gồm các vấn đề từ chiến lược hoạt động đến thực thi hiệu quả các hoạt động là cốt lõi của các doanh nghiệp dựa trên công nghệ thành công. Các phạm vi này từ việc cấu hình các tài nguyên và quy trình phù hợp thành một hệ thống sản xuất đóng góp tốt nhất cho các mục tiêu và lợi thế cạnh tranh của tổ chức để quản lý hệ thống sản xuất nhằm cung cấp phù hợp nhất với cung và cầu. Chuyên ngành quản lý vận hành và dịch vụ xây dựng dựa trên các nguyên tắc chung của quản lý hoạt động nhưng nhấn mạnh những cách thức mới để đối mặt với những thách thức và tận dụng các cơ hội liên quan đến việc tạo và chuyển đổi kinh doanh dựa trên công nghệ.

Thiết kế tổ chức và lãnh đạo

Chuyên ngành thiết kế tổ chức và lãnh đạo tập trung vào các vấn đề về thiết kế tổ chức, động lực và lãnh đạo có ý nghĩa quyết định đối với việc tạo ra và chuyển đổi các doanh nghiệp dựa trên công nghệ. Câu hỏi trung tâm được giải quyết là làm thế nào các công ty có thể phát triển và thịnh vượng đồng thời bảo tồn khả năng thích ứng, sáng tạo và tư duy kinh doanh của họ. Sự thành công của bất kỳ tổ chức nào phụ thuộc vào tiềm năng của người dân và khả năng của họ để duy trì một tổ chức theo mục đích. Do đó, để có thể tự làm mới mình, các công ty cần giải phóng và phát huy tiềm năng con người bằng cách cho phép các nhóm và cá nhân tự tổ chức (trái ngược với việc chỉ thực hiện các quyết định của các nhà quản lý hàng đầu) và theo đuổi hành động tập thể để nắm bắt cơ hội kinh doanh.

Chiến lược và mạo hiểmChuyên ngành về chiến lược và mạo hiểm tập trung vào các chủ đề liên quan đến việc xác định, xây dựng và triển khai các khóa học hành động nhằm cải thiện hoặc duy trì hiệu quả kinh doanh và do đó hỗ trợ việc tạo và chuyển đổi các doanh nghiệp dựa trên công nghệ. Xác định các khóa học hành động thích hợp đòi hỏi khả năng phân tích và tổng hợp một loạt các thông tin khác nhau và để thực hiện phán đoán. Thường phân tích như vậy được thực hiện bởi các đội. Để đạt được mục tiêu của họ, các khóa học hành động cũng cần được thực hiện và đưa vào thực tế.

Aalto-user-generated-content">Nghiên cứu nhỏ

Aalto-user-generated-content">Các kỹ thuật nhỏ đảm bảo học sinh có được mức độ kiến thức phù hợp trong một chuyên ngành kỹ thuật. Trẻ vị thành niên có thể được chọn từ một lĩnh vực kỹ thuật thích hợp, trong đó sự phù hợp phụ thuộc vào nền tảng giáo dục của học sinh.

Ngôn ngữ giảng dạy chủ yếu là tiếng Anh và chương trình có thể hoàn thành bằng tiếng Anh. Một số khóa học có thể được thực hiện bằng tiếng Phần Lan hoặc Thụy Điển. Bất kể ngôn ngữ nào, sự đa dạng của các khóa học được cung cấp rất phong phú, bao gồm các chủ đề như tinh thần kinh doanh, đổi mới và tài chính. Dưới đây là một vài ví dụ về lựa chọn khóa học rộng:

 • Thiết kế các tổ chức thích ứng và sáng tạo (5 ECTS)
 • Quản lý kiến thức trong thực tế (5 ECTS)
 • Quản lý hoạt động dịch vụ (5 ECTS)
 • Tài chính khởi nghiệp (5 ECTS)
 • Chiến lược tăng trưởng và đổi mới (5 ECTS)
Aalto-component-wrapper Aalto-component-wrapper--text-text">
Aalto-component">
Aalto-user-generated-content">

Cấu trúc nghiên cứu

Kỹ thuật công nghiệp và quản lý được tổ chức bởi Trường Khoa học và bao gồm tổng cộng 120 tín chỉ ECTS. Chương trình hai năm bao gồm:

 • Chuyên ngành (45 ECTS)
 • Nhỏ (20 ECTS)
 • Môn tự chọn (25 ECTS)
 • Luận văn thạc sĩ (30 ECTS)

Trẻ vị thành niên được chọn từ một lĩnh vực kỹ thuật và dựa trên kiến thức chuyên sâu có được trong các nghiên cứu cử nhân.

Khi bắt đầu học, sinh viên xác định Kế hoạch học tập cá nhân (HOPS) với sự giúp đỡ của nhân viên chương trình. Mục đích chính của HOPS là đảm bảo rằng các nghiên cứu hỗ trợ lợi ích của học sinh và được hoàn thành theo thứ tự hợp lý.

Kế hoạch học tập cá nhân (HOPS)

Kế hoạch học tập cá nhân (HOPS) là một công cụ thiết thực để xác định lộ trình học tập của chính học sinh, tức là biên soạn một lựa chọn tối ưu các khóa học, phù hợp với sở thích và yêu cầu chương trình của học sinh. HOPS cũng là một công cụ hữu ích để theo kịp các nghiên cứu. Tốt nhất, nó cho thấy giai đoạn mà sinh viên học tập và thiết lập các cột mốc cụ thể để họ theo dõi.

Aalto-component-wrapper Aalto-component-wrapper--text-text">
Aalto-component">
Aalto-user-generated-content">

Chọn một chủ đề chính hoặc lĩnh vực chuyên môn

Các chuyên ngành trong chương trình là hoạt động và quản lý dịch vụ, thiết kế tổ chức và lãnh đạo và chiến lược và mạo hiểm.

Aalto-component-wrapper Aalto-component-wrapper--text-text">
Aalto-component">
Aalto-user-generated-content">

Luận án

Sinh viên được yêu cầu hoàn thành luận án thạc sĩ, đây là một nhiệm vụ nghiên cứu với khối lượng công việc tương ứng với 30 tín chỉ ECTS. Các sinh viên và giáo sư giám sát đồng ý về chủ đề của luận án. Luận văn thạc sĩ thường được viết cho một công ty hoặc cho một trong những dự án nghiên cứu của bộ phận được đề cập.

Aalto-component-wrapper Aalto-component-wrapper--text-text">
Aalto-component">
Aalto-user-generated-content">

Quốc tế hoá

Môi trường học tập của chương trình mang tính quốc tế cao và các nghiên cứu được thực hiện trong các nhóm đa văn hóa. Sinh viên có thể tham gia chương trình trao đổi quốc tế tại một trong nhiều trường đại học đối tác hàng đầu của Aalto University trên toàn thế giới. Các lựa chọn khác để có được kinh nghiệm quốc tế là bao gồm một khóa học mùa hè hoặc đào tạo thực tế ở nước ngoài trong văn bằng.

Ngoài các nghiên cứu, cuộc sống sinh viên trong số các sinh viên IEM rất chào đón và năng động. Các sinh viên mới có thể tham gia tổ chức sinh viên IEM có tên Prodeko, nơi cung cấp các hoạt động, sự kiện khác nhau và các cơ hội khác để cân bằng việc học với niềm vui thời gian rảnh. Ngoài sự hỗ trợ vô giá của Prodeko, cựu sinh viên của chương trình đóng vai trò cố vấn cho sinh viên quốc tế, giúp họ hòa nhập vào cộng đồng IEM và Aalto .

Là thành viên của Prodeko, sinh viên cũng tham gia tổ chức sinh viên quốc tế ESTIEM tổ chức các sự kiện và hoạt động trên khắp châu Âu cho sinh viên IEM. Nó bao gồm hơn 60 tổ chức sinh viên trên khắp lục địa và cung cấp không chỉ các cơ hội kết nối tuyệt vời mà còn có khả năng đảm nhận trách nhiệm ở các vị trí lãnh đạo khác nhau - khi còn là sinh viên.

Aalto University có bản chất quốc tế, chào đón hàng ngàn bằng cấp và trao đổi sinh viên từ nước ngoài mỗi năm. Những sinh viên này tham gia cộng đồng Aalto đa dạng không chỉ thông qua các nghiên cứu, mà còn nhiều sự kiện, hoạt động và lễ kỷ niệm thời gian rảnh trong khuôn viên trường. Các quản trị viên chương trình, gia sư sinh viên tích cực và các dịch vụ hỗ trợ sinh viên làm việc nghiêm túc để giúp sinh viên quốc tế hòa nhập với văn hóa Bắc Âu và chào đón họ tại nhà ở Phần Lan.

Cơ hội đa ngành

Chương trình này là đa ngành. Nó không hoàn toàn tập trung vào khả năng kỹ thuật mà còn về kỹ năng lãnh đạo và con người. Học sinh có thể chọn môn tự chọn từ các trường khác của Aalto University hoặc từ các trường đại học Phần Lan khác. Ngoài ra, trẻ vị thành niên kỹ thuật có thể được lựa chọn từ các trường khoa khác.

Aalto University nổi tiếng với việc kết nối các ngành kinh doanh, nghệ thuật, công nghệ và khoa học. Khuôn viên sôi động mang đến cho sinh viên từ các lĩnh vực khác nhau dưới một mái nhà. Môi trường đa ngành tự phát này tạo ra những ý tưởng mới tập hợp những người đam mê xung quanh họ và sinh ra tình bạn, mạng lưới và thường xuyên là các công ty khởi nghiệp.

Hợp tác với các bên khác

Bộ môn Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp hợp tác chặt chẽ với các công ty trong nước và quốc tế (từ các công ty mới khởi nghiệp đến các doanh nghiệp đa quốc gia) và các viện nghiên cứu của lĩnh vực này. Ngoài ra, khoa có sự hợp tác học thuật với các trường đại học và tổ chức nghiên cứu chất lượng cao.

Trọng tâm nghiên cứu

Các chủ đề của chuyên ngành được liên kết với các lĩnh vực trọng tâm nghiên cứu đang diễn ra trong Khoa Quản lý và Kỹ thuật Công nghiệp tại Aalto University học Khoa học Aalto University .

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

At Aalto University, we believe in curiosity and we encourage our students to explore the unknown and do things in a totally new way. We offer the highest level of education in business, art and desig ... Đọc thêm

At Aalto University, we believe in curiosity and we encourage our students to explore the unknown and do things in a totally new way. We offer the highest level of education in business, art and design, architecture, and technology in Finland. Đọc ít hơn
Đặc biệt , Helsinki , Pori , Mikkeli + 3 Hơn Ít hơn