Thạc sĩ Khoa học Kỹ thuật - Áp dụng hình ảnh và xử lý tín hiệu

Hãy tưởng tượng các khả năng ... Hình ảnh và xử lý tín hiệu ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng tôi một cách ngày càng tăng. Tham gia thiết kế công nghệ hấp dẫn này và hình dạng CNTT là chức năng tương lai trong kinh doanh và xã hội. Thiết bị hình ảnh và tín hiệu tạo ra mạng hiện nay cung cấp một khối lượng lịch sử chưa từng có của dữ liệu thô cho việc ra quyết định tự động và hệ thống điều khiển. Những kỳ vọng cao: làm thế nào chúng ta có thể thiết kế các công cụ và phần mềm mới để chưng cất tốt nhất thông tin hữu ích. Rất nhiều dự án nghiên cứu và phát triển thú vị trong tư nhân và khu vực nhà nước đang kêu gọi chuyên môn của bạn. Ngoài ra, mức độ này sẽ mở ra các bài hát trong sự nghiệp trường Đại học và trung tâm nghiên cứu.

Sự kiện

Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh nơi học một năm: 20 Đến từ: Salzburg Đại học Khoa học ứng dụng (Campus Urstein) và Đại học Salzburg (Campus Techno-Z)

Quy trình ứng dụng

Các thủ tục ứng dụng được quản lý bởi trường Đại học Salzburg Khoa học Ứng dụng thay mặt cho cả hai tổ chức. Tìm thêm thông tin về các tài liệu cần thiết, quá trình lựa chọn, chấp nhận vào chương trình và đăng ký tại đây.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 1 các khóa học tại Fachhochschule Salzburg University of Applied Sciences »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 10 2019
Duration
4 học kỳ
Toàn thời gian
Price
363 EUR
mỗi học kỳ
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 10 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date