Bậc thầy của chương trình khoa học công nghệ phần mềm

Chung

Chương trình mô tả

Các Thạc sĩ Khoa học trong chương trình phần mềm (MSE) chuẩn bị học sinh để trở thành nhà lãnh đạo công nghệ phần mềm, và giải quyết nhu cầu toàn cầu cho các chuyên gia áp dụng khoa học máy tính, kỹ thuật, và các nguyên tắc toán học để thiết kế, phát triển và kiểm tra phần mềm. Cốt lõi của chương trình là tập trung vào việc xây dựng một nền tảng của kỹ năng tư duy phê phán mà trên đó để làm cho bản án chuyên nghiệp.

Chương trình này được xây dựng những kỹ năng tư duy thông qua một sự hiểu biết vững chắc về phương pháp lý thuyết, nguyên tắc, và các công cụ và kiểm tra các vấn đề và quá trình phát triển phần mềm cơ bản. Chủ đề bao gồm các yêu cầu kỹ thuật, quản lý dự án, đảm bảo chất lượng, và các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu. Khoa với cả hai nền học thuật và công nghệ cũng cung cấp góc nhìn thực tế. Vấn đề thế giới và cơ hội với hệ thống thâm canh các phần mềm được khám phá, và phương pháp đánh giá, chấp nhận và tận dụng lợi thế của các công nghệ mới nổi đang học. Học sinh của Thạc sĩ Khoa học trong chương trình Công nghệ phần mềm cũng sẽ làm việc chặt chẽ với các chuyên gia phần mềm đồng, hoàn thành bài tập trên lớp áp dụng trong đội. các mối quan hệ làm việc phát triển sẽ là một nguồn lực đáng kể trong suốt sự nghiệp của mình.

Mục tiêu chương trình và mục tiêu

Các chương trình mục tiêu rơi vào ba loại chính: kỹ thuật, tổ chức và xuyên suốt kiến ​​thức, kỹ năng và khuynh hướng. Sau khi hoàn thành các chương trình, các sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể: I. Miền kỹ thuật

  • Áp dụng công nghệ phát triển phần mềm để xây dựng các sản phẩm và giải pháp cho phép các dịch vụ mạnh mẽ nổi lên việc tính toán dựa trên kiến ​​trúc hướng dịch vụ
  • Thực hiện tất các quy trình kỹ thuật phần mềm, nơi thiết kế ứng dụng doanh nghiệp quy mô lớn là ưu việt và tích hợp hệ thống là các chế độ tiêu chuẩn của sự phát triển

II. Tên miền tổ chức

  • Quản lý trong nhà và thuê ngoài phát triển các dự án phần mềm.
  • Đóng góp vào quá trình kinh doanh thông qua một quá trình phân tích, thiết kế và tối ưu hóa để đáp ứng với nhu cầu của tổ chức.

III. xuyên suốt miền

  • Phân tích những tác động bên ngoài xã hội và khác cùng với các vấn đề pháp lý, pháp lý, đạo đức và chuyên môn phù hợp trong kinh doanh và kỹ thuật ra quyết định.
  • Giao tiếp hiệu quả với kỹ thuật, kinh doanh và đối tượng người dùng / khách hàng.
  • Phát triển chiều sâu trong một khu vực được lựa chọn chuyên môn.
Cập nhật lần cuối Tháng 7 2016

Giới thiệu về trường

Canadian Institute of Technology (CIT) also known as “Instituti Kanadez i Teknologjisë” (SHLUP “IKT”), is owned by the company C.I.T. – Albania, which has an Education as its primary activity in Alban ... Đọc thêm

Canadian Institute of Technology (CIT) also known as “Instituti Kanadez i Teknologjisë” (SHLUP “IKT”), is owned by the company C.I.T. – Albania, which has an Education as its primary activity in Albania. The start-up of this business in Albania originates from a Memorandum of Understanding signed between the company and the Edu Nova Consortium, an experienced Canadian Consortium of Colleges providing education at secondary and University level. Đọc ít hơn