Masters bởi độ nghiên cứu

Đây là một chương trình nghiên cứu một năm (ba học kỳ), mà sẽ được giám sát bởi một hoặc nhiều của các giảng viên của chúng tôi. sinh viên tốt nghiệp thành công sẽ được trao bằng thạc sĩ với một trong các chức danh sau đây tùy thuộc vào khu vực đối tượng nghiên cứu.

  • Thạc sĩ Khoa học Nghiên cứu của (tên chủ đề chính) (MSc)
  • Thạc sĩ nghệ thuật bằng cách nghiên cứu (tên chủ đề chính) (MA)
  • Thạc sĩ Công nghệ Research (tên chủ đề chính) (MTECH)
  • Thạc sĩ Luật của nghiên cứu (tên chủ đề chính) LLM


Masters bởi độ nghiên cứu có sẵn trong một loạt các chủ đề trên mỗi năm khoa (trường học) của trường Đại học.


Làm thế nào để áp dụng

Để áp dụng cho các thạc sỹ nghiên cứu, đầu tiên bạn phải hoàn thành Mẫu thạc sỹ Tiêu chuẩn áp dụng trực tuyến bằng cách sử dụng liên kết bên dưới. Trong tuyên bố cá nhân, mà phải được tải lên ứng dụng trực tuyến của bạn, bạn nên đề cập đến những chủ đề nghiên cứu mà bạn muốn thực hiện. Bạn cũng nên đảm bảo rằng bạn giải thích thế nào nghiên cứu trước đó của bạn đã cung cấp cho bạn những kiến ​​thức cần thiết / kỹ năng để thực hiện các đề tài nghiên cứu đề xuất.

Xin lưu ý rằng, nếu ứng dụng của bạn được chấp nhận bởi các nhóm nghiên cứu, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thêm thông tin và / hoặc các chi tiết kết nối với chủ đề nghiên cứu cụ thể.

  • Thạc sĩ của nghiên cứu (Viện Nghệ thuật, Truyền thông và Máy tính tầm)
  • Thạc sĩ của nghiên cứu (Trường Khoa học đương đại)
  • Thạc sĩ của nghiên cứu (School of Computing và Kỹ thuật Hệ thống)
  • Thạc sĩ của nghiên cứu (Dundee Business School)
  • Thạc sĩ của nghiên cứu (Trường Khoa học Xã hội & Y tế)
Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 10 các khóa học tại Abertay University »

Khóa học này là ở trường
Duration
1 năm
Toàn thời gian
Price
3,600 GBP
-EU; £ 10,500-12,650 - không EU (Full-time)