BẬC THẦY TRONG KỸ THUẬT TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

It was founded in 1852, during the rise of Portuguese liberalism, by virtue of an idea of ​​progress: Portugal, a country with a predominantly rural structure and services, needed to take a step forwa ... Đọc thêm

It was founded in 1852, during the rise of Portuguese liberalism, by virtue of an idea of ​​progress: Portugal, a country with a predominantly rural structure and services, needed to take a step forward. It was Fontes Pereira de Melo, Minister of Public Works, Commerce, and Industry, who launched the first public industrial education system, based on the idea of ​​education for development, where our headquarters, the Escola Industrial do Porto was one of the two first, in confrontation with the Polytechnic Academy, whose reference was the elitist, academic and rhetorical model of the University of Coimbra, which, unable to respond to emerging needs, was being challenged by the most enlightened intellectuals. Đọc ít hơn
Porto
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.