BẬC THẦY TRONG KẾ TOÁN

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The Universidad La Gran Colombia is a legal person of private law of utility common, non-profit, legally organized from the beginning as a corporation and, in the world of higher education institution ... Đọc thêm

The Universidad La Gran Colombia is a legal person of private law of utility common, non-profit, legally organized from the beginning as a corporation and, in the world of higher education institutions, constituted as a university, consecrated to the professional culture of the Gran-Colombian peoples and to the consolidation of historical links between them, with a Christian concept of education and in harmony with the principles of modern science, in advanced training programs, with criteria universality in the activities of scientific and technological research, the academic training in professional techniques, technologies and professions or disciplines and the production, development, and transmission of knowledge and a culture that appropriates dignity human and coexistence. Đọc ít hơn
Chapinero
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.