Báo chí về thực phẩm và rượu

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The IUL Telematic University was established with Ministerial Decree of 2 December 2005, published in the Official Gazette of 5 January 2006. It issues academic qualifications with legal value pursuan ... Đọc thêm

The IUL Telematic University was established with Ministerial Decree of 2 December 2005, published in the Official Gazette of 5 January 2006. It issues academic qualifications with legal value pursuant to article 3 of Ministerial Decree no. 509 of 3 November 1999 and subsequent amendments. The University is promoted by the IUL Consortium, made up of two public entities : National Institute of Documentation, Innovation and Educational Research (INDIRE) University of Foggia The IUL Telematic University is a non-state public telematic university subject to accreditation and control by ANVUR (National Agency for the Evaluation of the University and Research System). The training offer of IUL, therefore, responds to a precise regulatory framework, to guarantee a constantly increasing training quality, constantly monitored through evaluations, self-assessments, and audits. Đọc ít hơn
Florence
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.