Báo chí Hòa bình

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

In the city of Quibdó (Chocó), in 1995, there was a group of teachers who wanted to qualify in the religious area. They had to teach religion classes and they did not feel sufficiently prepared. In th ... Đọc thêm

In the city of Quibdó (Chocó), in 1995, there was a group of teachers who wanted to qualify in the religious area. They had to teach religion classes and they did not feel sufficiently prepared. In those same days, some Claretians (priests and laity) were determined to start in the city of Quibdó something similar to a biblical movement that began to unleash a new Christian consciousness in the urban area, a more critical consciousness of their Christianity. The teachers, faced with the need to give a qualified response, insisted on the Claretian Missionaries in Quibdó to organize some distance Bible study with them that would have university recognition. The required number of students, by the Claretian Missionaries, to initiate the necessary procedures for this formation experience was 15 people. The response of the teachers exceeded the requested figure, reaching an initial number of 50 and more interested students. The population's need for training, already at a quality university-level, required seeking the support of other educational experiences. Đọc ít hơn
Medellín
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.