BÁC SĨ QUỐC GIA TRONG QUẢN LÝ MỞ RỘNG

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Part of the history of the province of Entre Ríos undoubtedly passed through the Educational Association “La Fraternidad”. Behind the walls of the old building, there are still the sights and sounds o ... Đọc thêm

Part of the history of the province of Entre Ríos undoubtedly passed through the Educational Association “La Fraternidad”. Behind the walls of the old building, there are still the sights and sounds of a past full of glory. At the end of the 19th century, Concepción del Uruguay looked more like a village than a city, with its unpaved streets, its narrow sidewalks, and the hedges covered with rose bushes; life glided peacefully in a small-town environment. In this context, around 1870, the historic Colegio del Uruguay "Justo José de Urquiza" grew without pause. The students came almost on pilgrimage from different parts of the country and there, in their classrooms and galleries, cities and provinces merged until they spoke with the different tunes of origin, but with the same student mold. Đọc ít hơn
Concepción del Uruguay
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.