BÁC SĨ QUẢNG CÁO

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Our educational project seeks to train human being's integrity and qualified professionals. With more than three decades of history, the University Católica Luis Amigó has positioned itself in the mid ... Đọc thêm

Our educational project seeks to train human being's integrity and qualified professionals. With more than three decades of history, the University Católica Luis Amigó has positioned itself in the middle educational as an Institution that has known, thank you to your pedagogical proposal, start projects academics with an eminently social focus. Created and directed by the Congregation of Religious Capuchin Tertiary, the University has considered as a purpose, under the Amigonian charisma, to form human beings and professionals with high sensitivity social and academic quality, which allows with their actions and projects favor the quality of life of the childhood, youth, family, and society. Đọc ít hơn
Medellín
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.