Master of Arts in International Business and Policy

Georgetown University’s McDonough School of Business

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Master of Arts in International Business and Policy

Georgetown University’s McDonough School of Business

Tuyển sinh

Thông thường, ứng cử viên làm việc trong các doanh nghiệp, chính phủ, các tổ chức tài chính, các tập đoàn đa quốc gia, hoặc các tổ chức phi chính phủ.

THỜI GIAN

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh


Cập nhật lần cuối December 23, 2017
Thời gian và Giá
Khóa học này là Kết hợp qua mạng và tại trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 1 2019
Duration
Thời hạn
1 năm
Bán thời gian
Locations
Chile - Santiago, Santiago Metropolitan Region
Ngày bắt đầu : Tháng 1 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Hoa Kỳ - Washington, District of Columbia
Ngày bắt đầu : Tháng 1 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Đức - Frankfurt, Hesse
Ngày bắt đầu : Tháng 1 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 1 2019
Hoa Kỳ - Washington, District of Columbia
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Chile - Santiago, Santiago Metropolitan Region
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Đức - Frankfurt, Hesse
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ