Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

West Coast University (WCU) is incorporated in Panama and now also received the license of incorporation in Belize, the only country in Central America where English is the Official Language. West Co ... Đọc thêm

West Coast University (WCU) is incorporated in Panama and now also received the license of incorporation in Belize, the only country in Central America where English is the Official Language. West Coast University (WCU) is a federation of schools, faculties, and 35 affiliated colleges/centers in 21 countries. These colleges are legal entities to impart education in the countries of their existence. University is licensed under International Business Companies act Chapter 270 of the Laws of Belize, Central America, Revised Edition 2000 for International Education Business by the Government of Belize Central America. License no. 135.613 granted on 1st July 2013 signed by deputy registrar, IBC Đọc ít hơn
thành phố Panama
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.