bốt học có trình độ cao, máy tính và không gian kỹ sư

  • .
  • .
  • Sinh viên cũng có thể tham gia các khoá quản lý và kinh tế để có thể bắt đầu kinh doanh riêng của mình.
  • Tòa nhà hiện đại và các phòng thí nghiệm: xây dựng nghiên cứu Physicum được khai trương vào năm 2014 và 13.000 mét vuông của nó cung cấp cơ sở vật chất hiện đại cho các nghiên cứu về vật lý, khoa học vật liệu và công nghệ nano.
  • Học sinh có được kiến thức của cả phần cứng và phần mềm.
  • Cơ hội lớn học bổng: hầu hết các sinh viên nhận học bổng học phí miễn, tiền sinh hoạt phí hàng tháng cũng có sẵn
  • Sinh viên tốt nghiệp đã sẵn sàng để làm việc trong ngành công nghiệp cũng như trong các lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và đổi mới.
Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 23 các khóa học tại University of Tartu »

Khóa học này là ở trường
Duration
2 năm
Toàn thời gian
Price
4,000
Học bổng học phí từ bỏ
Theo địa điểm
Theo ngày