Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Located in the south of Rio Grande do Sul, in the city of Pelotas, 250 km from Porto Alegre, capital of the state, the Federal University of Pelotas (UFPEL) was created in 1969. Its history goes back ... Đọc thêm

Located in the south of Rio Grande do Sul, in the city of Pelotas, 250 km from Porto Alegre, capital of the state, the Federal University of Pelotas (UFPEL) was created in 1969. Its history goes back to the Rural University of the South (URS), whose emergence, in 1960, resulted from efforts moved by teachers from the School of Agronomy Eliseu Maciel, who since 1957 fought for its creation. The decree that created the Rural University of the South, linked to the Ministry of Agriculture, was composed of the centennial School of Agronomy Eliseu Maciel, Higher School of Domestic Sciences, School of Veterinary, Graduate School, and the Training and Information Center (Cetreisul ), considered an academic unit. Đọc ít hơn
Historical Centre
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.