Master of Nuclear Engineering (Leuven et al)

Chung

Chương trình mô tả

Học phí

Người có bằng 4 năm Thạc sĩ kỹ thuật công nghiệp và khoa học (vật lý, hóa học, vv) được yêu cầu để có một kỳ thi tuyển sinh lên tới các vật liệu che phủ trong tương đương 'khóa điều chỉnh' với tải tối đa là 30 ECTS.

  • một sự hiểu biết thấu đáo về các quá trình vật lý hạt nhân;
  • một kiến ​​thức toàn diện về các thủ tục và kỹ thuật cần thiết để kiểm soát quá trình hạt nhân;
  • thẩm quyền để thiết kế và duy trì cấu trúc để kiểm soát quá trình hạt nhân;
Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

The Royal Institute of Technology (Kungliga Tekniska Högskolan), KTH, was founded in 1827 and is the largest of Sweden’s universities of technology. It is responsible for one-third of Sweden’s capacit ... Đọc thêm

The Royal Institute of Technology (Kungliga Tekniska Högskolan), KTH, was founded in 1827 and is the largest of Sweden’s universities of technology. It is responsible for one-third of Sweden’s capacity for engineering studies and technical research at post-secondary level. The university has over 12,000 undergraduate students, 1,600 active postgraduate students and a staff of 3,000 people. Đọc ít hơn
Stockholm , Milan , Madrid + 2 Hơn Ít hơn