Economics and International Business

Chung

Chương trình mô tả

với tổng điểm 92, và không có phụ kiểm tra điểm số dưới 22

Triển vọng nghề nghiệp hơn nữa

Sinh viên tốt nghiệp sẽ được trang bị cho một nghề nghiệp trong quốc tế kinh doanh, quản lý và chiến lược tư vấn, và ngành công nghiệp. khu sự nghiệp tiềm năng cho các nhà kinh tế kinh doanh quốc tế bao gồm quản lý trong các công ty đa quốc gia, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội ngành công nghiệp, kinh doanh và cơ quan chính phủ định hướng quốc tế.

Cập nhật lần cuối Tháng 8 2017

Giới thiệu về trường

Supercharge your career at an internationally accredited Top-10 UK business school just 90 mins from London and surrounded by beautiful English countryside. Loughborough is a fantastic place to study. ... Đọc thêm

Supercharge your career at an internationally accredited Top-10 UK business school just 90 mins from London and surrounded by beautiful English countryside. Loughborough is a fantastic place to study. Our attractive single-site campus provides an environment that is stimulating and supportive, offering first-rate facilities for both students and staff. There is a real pride in the University that touches everyone associated with it. Đọc ít hơn