Full-time MA in Digital Management

Hyper Island

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Full-time MA in Digital Management

Hyper Island

Nó trình bày một cơ hội duy nhất để học hỏi từ những nhà tư tưởng hàng đầu trong ngành và áp dụng các nguyên tắc trong một môi trường học tập phản ánh những thách thức thực tế.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Ghi danh mở rộng
Duration
Thời hạn
24 tuần
Toàn thời gian
Price
Giá
12,000 GBP
Locations
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - Manchester, England
Ngày bắt đầu : Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Video

A Day in the life of a Master Student at Hyper Island