Chung

Chương trình mô tả

  • Chương PROFILE (chuyên ngành)
  • Các môn tự chọn (có thể được chọn trong các khóa học sơ cá nhân của các cấu hình khác với lựa chọn)
  • Tất nhiên CHUNG (tại thời điểm quá trình toàn cầu hoá, đàm phán thuyết và dự án Presentationog Projektfremlæggelse)

Trong tất cả 4 lĩnh vực nhiên cả Nhân văn và Khoa học xã hội đối tượng được bao gồm.

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

University of Southern Denmark has created an institution of higher research and education which provides first-class educational opportunities and is cooperation partner for both public and private b ... Đọc thêm

University of Southern Denmark has created an institution of higher research and education which provides first-class educational opportunities and is cooperation partner for both public and private businesses and organisations for providing qualified labour. Đọc ít hơn
Mùi , K khuôn , Xỉ , Sønderborg , Esbjerg , Flensburg , Copenhagen , Ljubljana , Girona , Bắc Kinh + 9 Hơn Ít hơn