Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The University of Modena dates back to 1175, a few decades after the founding of the University of Bologna, making it one of the oldest universities in Italy and the world. It was established by the c ... Đọc thêm

The University of Modena dates back to 1175, a few decades after the founding of the University of Bologna, making it one of the oldest universities in Italy and the world. It was established by the city of Modena, which financed professors' contracts through local taxation. The first to be invited to teach was Pillio da Medicina from Bologna. The School of Law (Studium iuris) was subsequently formed around him and made up the nucleus of the University. In the two centuries that followed, the Studium expanded from legal studies to include the training of notaries and the study of medicine as well. The subsequent history of the University was profoundly marked by the changing fortunes of the ruling Este family. Between the sixteenth and seventeenth centuries, when the Court of Este settled in Ferrara, academic titles were no longer awarded, and the activities of the Studium were greatly reduced. Đọc ít hơn
Modena
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.