Masters Degree in Particle and Astroparticle Physics

Chung

Chương trình mô tả

Xếp hạng các trường đại học thế giới công nhận sự xuất sắc của Phòng Vật lý Sapienza và chất lượng cao của giảng dạy và đào tạo trong phòng thí nghiệm của chúng tôi.
Cập nhật lần cuối Tháng 11 2017

Giới thiệu về trường

Since its founding over 700 years ago, Sapienza has played an important role in Italian history and has been directly involved in key changes and developments in society, economics and politics. It ha ... Đọc thêm

Since its founding over 700 years ago, Sapienza has played an important role in Italian history and has been directly involved in key changes and developments in society, economics and politics. It has contributed to the development of Italian and European science and culture in all areas of knowledge. Đọc ít hơn