Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The founding characteristic of the Pontifical Gregorian University is to be the Pontifical Ecclesiastical University entrusted by the Holy See to the Society of Jesus, a task reconfirmed by Benedict X ... Đọc thêm

The founding characteristic of the Pontifical Gregorian University is to be the Pontifical Ecclesiastical University entrusted by the Holy See to the Society of Jesus, a task reconfirmed by Benedict XVI. Since our time demands clarity of discernment, the courage of intelligence, and trust in the Spirit of God, formation is a crucial responsibility for us. We recall how Pope Francis invited our institutions to preserve historical vitality, taking charge of the present and looking to the future "with creativity and imagination, seeking to have a global vision of the current situation and challenges and a shared way of dealing with them, finding new paths without fear". Đọc ít hơn
Rome
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.