sinh học là nghiên cứu của tất cả các sinh vật sống, từ vi sinh vật nhỏ để thực vật và động vật. Khóa học tập trung chủ yếu vào sự tiến hóa và sinh thái học và thảo luận về cách loài được xây dựng và cách họ sống và tương tác với nhau. chương trình sinh học có sẵn ở cả hai cử nhân và mức độ thạc sĩ.

Bằng cách nghiên cứu sinh học, bạn sẽ có được một sự hiểu biết cơ bản về quá trình sinh học, mà còn là cơ hội để chuyên trong một khu vực vào cuối của nghiên cứu. Sinh học là một chủ đề rộng lớn, và nó là do đó bình thường mà nghiên cứu có một số môn để tùy chỉnh chương trình cho những gì người ta muốn tìm hiểu thêm về.

Chương trình Sinh học dành cho những người muốn tìm hiểu về tất cả các sinh vật tự nhiên. Đối tượng giao dịch với các nghiên cứu về đời sống của các cấp độ phân tử, tế bào, mô và các sinh vật đến quần thể và hệ sinh thái. Các lĩnh vực rộng lớn làm cho chuyên môn hóa một phần quan trọng trong công việc tương lai. Loài tiến hóa, sinh lý và sinh thái, cũng như các khu vực bị ảnh hưởng khí hậu như sa mạc, rừng nhiệt đới, Bắc Cực, đất đất và nước cũng là chủ đề quan trọng người ta có thể tìm hiểu sâu.

Học thuyết về các vấn đề liên quan đến cuộc sống hàng ngày của người dân là một hướng thú vị. Điều này có thể liên quan đến việc tìm kiếm phương pháp điều trị y tế mới, tăng sản xuất nông nghiệp, bảo vệ các loài nguy cấp và phát triển các loại thức ăn mới. Đột phá trong loại này các vấn đề đã được cải thiện chất lượng cuộc sống cho hàng triệu người trong những thập kỷ gần đây, và đã dẫn đến một sự hiểu biết lớn hơn tác động của chúng tôi đối với môi trường và nhu cầu quản lý tài nguyên tốt hơn và bảo vệ môi trường.

Một số đối tác của chúng tôi những người cung cấp các nghiên cứu sinh học cũng cung cấp khả năng được triển khai trong công ty để có được kinh nghiệm làm việc có liên quan theo quá trình nghiên cứu, có thể được thực hiện sau khi hoàn thành Thứ Năm năm 1 nghiên cứu tại trường đại học. Sau một năm trong thực tế chuyển bạn về trường đại học để hoàn thành nghiên cứu của họ.

Vui lòng liên hệ chúng tôi để tìm hiểu thêm về triển khai như vậy và yêu cầu đầu vào.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
Across the Pond

Xem 15 các khóa học tại Across the Pond »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 8 2019
Duration
1 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 8 2019