Newly Added Programs

February 15, 2019 | Aspira University College
Nghiên cứu sau đại học (Thạc sĩ) Quản lý thể thao là chương trình nghiên cứu đầu tiên và duy nhất như vậy ở Croatia. Nó dành cho các ... [+]
Nghiên cứu sau đại học (Thạc sĩ) Quản lý thể thao là chương trình nghiên cứu đầu tiên và duy nhất như vậy ở Croatia. Nó dành cho các chuyên gia đã làm việc trong thể thao, và muốn thăng tiến trong sự nghiệp, cũng như những người muốn đạt được sự nghiệp thành công trong ngành thể thao và thể thao. [-]
February 15, 2019 | CESMA Business School
Mục tiêu của Thạc sĩ Quản trị và Tiếp thị Thương mại, tập trung vào việc cập nhật sinh viên chuyên nghiệp, kiến thức có được trong cuộc sống chuyên nghiệp ... [+]
Mục tiêu của Thạc sĩ Quản trị và Tiếp thị Thương mại, tập trung vào việc cập nhật sinh viên chuyên nghiệp, kiến thức có được trong cuộc sống chuyên nghiệp của anh ấy và các kỹ thuật thị trường mới trong quản lý công ty, dựa trên sự phát triển của chiến lược kinh doanh, chi phối việc ra quyết định trong môi trường kinh doanh ngày nay. [-]
February 15, 2019 | IMF Business School
IMF Business School , hợp tác với INDRA và Camilo José Cela University, ra mắt Master in Big Data and Business Analytics. Chương trình này nhằm cung cấp cho sinh vi&... [+]
IMF Business School , hợp tác với INDRA và Camilo José Cela University, ra mắt Master in Big Data and Business Analytics. Chương trình này nhằm cung cấp cho sinh viên của mình một tầm nhìn toàn cầu về các công nghệ Dữ liệu lớn và việc sử dụng chúng, cũng như đào tạo ứng dụng và thực tế về các kỹ thuật phân tích cho doanh nghiệp (Phân tích kinh doanh). Master này nhắm đến cả những sinh viên tốt nghiệp gần đây và các chuyên gia có kinh nghiệm muốn tập trung vào các ngành nghề mới liên quan đến phân tích dữ liệu (Nhà phân tích dữ liệu, Nhà khoa học dữ liệu, Giám đốc dữ liệu, Kỹ sư dữ liệu, v.v.). Các hồ sơ truy cập được đề xuất là những hồ sơ liên quan đến CNTT-TT, cũng như các ngành nghề có thành phần kinh doanh và chất lượng cao. [-]
February 14, 2019 | Cranfield University
Trong thế giới cạnh tranh ngày nay, thành công kinh doanh phụ thuộc ngày càng nhiều vào khả năng đổi mới. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đ&... [+]
Trong thế giới cạnh tranh ngày nay, thành công kinh doanh phụ thuộc ngày càng nhiều vào khả năng đổi mới. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đã nhận ra tầm quan trọng của cách thức thực hành và quy trình sáng tạo có thể cải thiện phát triển sản phẩm và dịch vụ và tư duy thiết kế trong việc định hình chiến lược kinh doanh. Khóa học này tích hợp các hoạt động đổi mới, quản lý và nghiên cứu theo định hướng thế giới, thông qua một phương pháp giảng dạy độc đáo. [-]

Useful Links

Universities in Việt Nam

Thay đổi địa điểm